Zapraszamy Państwa na Konferencję Śląskie Miasta dla Młodzieży, której celem jest:

  • wspieranie odporności psychicznej dzieci i młodzieży w obecnych czasach,
  • budowanie sieci współpracy na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez wymianę doświadczeń w zakresie stosowania skutecznych narzędzi wspierania odporności psychicznej dzieci i młodzieży oraz ich poczucia sprawczości i wspólnotowości w gminach/szkołach/społecznościach lokalnych,
  • dopuszczenie młodzieży do głosu i zaangażowanie jej w działania na rzecz młodzieży,
  • realizowanie postanowień edukacji dla pokoju.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy:
starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad gmin, powiatów, naczelników wydziałów edukacji, inne os. odpowiedzialne za edukację w gminach tj. dyrektorzy, nauczyciele, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, reprezentanci młodzieży: Młodzieżowi Liderzy; Młodzieżowe Rady, organizacje pozarządowe.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest współorganizatorem wydarzenia.

Konferencja odbędzie się 29 maja w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia do 24 maja 2023 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Zapisy

PROGRAM KONFERENCJI