Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra

tel. 68 453 22 09, 68 453 22 07

e-mail: sekretariat.zg@frdl.org.pl
szkolenia.zg@frdl.org.pl