Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Praktyczne aspekty stosowania klauzul społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego” 

w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes!” - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek sektora terytorialnego zajmujących się zamówieniami publicznymi z terenu województwa lubuskiego w powiatach: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki, nowosolski, świebodziński, żagański oraz miasto Zielona Góra.

Data szkolenia:

  • 4.04.2023;
  • 5.04.2023;

jeden termin do wyboru

Miejsce: sala szkoleniowa w siedzibie FRDL Al. Niepodległości 16/9 Zielona Góra

Trener: Tomasz Kowalewski specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych.

Szczegółowy program szkolenia

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny: FORMULARZ ELEKTRONICZNY 
  2. Na szkolenie proszę dostarczyć wypełnione podpisane przez osoby upoważnione w urzędzie
    załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy podmiot i załącznik nr 5. Deklaracja uczestnictwa podmiot
  3. W dniu szkolenia na Sali poprosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z regulaminem projektu: dokumenty uczestnika: załącznik 1 załącznik 4

W przypadku pytań prosimy o kontakt z 
Iwona Szablewska tel. 693 128 557 lub Karolina Stachowska tel. 531 138 289

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia dokumentów na miejscu przed rozpoczęciem szkolenia.

Co zapewniamy:

  1. Materiały szkoleniowe
  2. Poczęstunek
  3. Certyfikat ze szkolenia

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem 

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 4

Załącznik 5

Program szkolenia