Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. Księgowość dla „nie księgowego” – skierowane do zarządu, komisji rewizyjnej, rady fundacji oraz innych osób z PES  i Księgowość w praktyce
w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes!” - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli przedsiębiorców z terenu województwa lubuskiego w powiatach: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki, nowosolski, świebodziński, żagański oraz miasto Zielona Góra.

Data szkolenia:
28.09.2023  Księgowość dla „nie księgowego” – skierowane do zarządu, komisji rewizyjnej, rady fundacji oraz innych osób z PES  uwaga termin zmieniony z 21 na 28 września 2023
29.09.2023 Księgowość w praktyce uwaga termin zmieniony z 22 na 29 września 2023

Miejsce: sala szkoleniowa w siedzibie FRDL Al. Niepodległości 16/9  Zielona Góra

Justyna Janota absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego oraz kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Kolejne kierunki to studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej” oraz „Analiza Transakcyjna”. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest autorką publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz aspektów dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Zawodowo jest od 12 lat odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie i funkcjonowanie biura rachunkowego w zakresie księgowości, podatków, kadr i płac. Od wielu lat jest trenerem, wykładowcą i doradcą w obszarze rachunkowości, podatków, prawa, pomocy publicznej i działalności organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i spółek JST.

Program szkolenia:

28.09.2023  Księgowość dla „nie księgowego” – skierowane do zarządu, komisji rewizyjnej, rady fundacji oraz innych osób z PES program

 • zasady opisywania dokumentów księgowych – według typu działalności oraz wymogów projektowych
 • przyporządkowanie wydatku do danej działalności – odpłatna, nieodpłatna, koszty statutowe, działalność gospodarcza.
 • kontrola wydatków,
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego – jak go czytać, na co zwrócić uwagę,
 • współpraca z biurem rachunkowym – czym się kierować przy wyborze - o co pytać, jak przekazywać dokumenty księgowe, jak sporządzić politykę rachunkowości oraz zakładowy plan kont przy współpracy z firmą zewnętrzną,
 • zagadnienia księgowe, a statut – jakie znaczenie ma statut w księgowości,


29.09.2023 Księgowość w praktyce program

 • Polityka rachunkowość i plan kont w praktyce
 • Jak czytać opisy na fakturach – jak przyporządkować zgonie z planem kont 
 • Dekretacja w praktyce – zasady księgowania w PES - księgowanie na wyodrębnionych kontach.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny: rekrutacja do 22.09.2023
28.09.2023  Księgowość dla „nie księgowego” – skierowane do zarządu, komisji rewizyjnej, rady fundacji oraz innych osób z PES  FORMULARZ ELEKTRONICZNY 

29.09.2023 Księgowość w praktyce FORMULARZ ELEKTRONICZNY 

Na szkolenie należy dostarczyć niezbędne dokumenty oryginały:

 1. dokumenty uczestnika: załącznik nr 2załącznik nr 5 oraz do udzielenia pomocy de minimis załącznik nr 6, załącznik nr 7 
 2. Załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.
 3. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Iwona Szablewska tel. 693 128 557

INSTRUKCJA dostarczenia załączników

Uczestnik pierwszy raz uczestniczący w działaniach OWES

Uczestnik biorący udział kolejny raz w działaniach OWES (dotyczy to osób z podmiotów, które uzyskały dotację i podawały wszystkie dane do projektu)

1. dokumenty uczestnika projektu
Załącznik nr 2 x 1 egzemplarz
Załącznik nr 5 x 1 egzemplarz

2. Dokumenty dotyczące udzielenia pomocy de minimis
Załącznik nr 6 x 1 egzemplarz
Załącznik nr 7 x 1 egzemplarz


Dokumenty dotyczące udzielenia pomocy de minimis
Załącznik nr 6 x 1 egzemplarz
Załącznik nr 7 x 1 egzemplarz

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.
Ilość miejsc ograniczona organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.

w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Iwona Szablewska tel. 693 128 557 iwona.szablewska@frdl.org.pl