Newsletter szkoleniowy - Marzec 2021
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wysokości 80% w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. POMAGAMY WYPEŁNIĆ WNIOSEK!

Katalog szkoleń ZIMA 2021
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych realizowanych na Państwa zlecenie

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

JUŻ WKRÓTCE W FRDL...

W okresie utrudnionego bezpośredniego kontaktu bardzo cieszy nas Państwa zaufanie wyrażające się w coraz częstszym uczestnictwie w naszych szkoleniach online. Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleń on-line na styczeń 2021. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym newsletterem.