• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wysokości 80% w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
POMAGAMY WYPEŁNIĆ WNIOSEK!

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych realizowanych na Państwa zlecenie

Aktualności

Zobacz więcej aktualności

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń
Przeciwdziałanie mobbingowi - nagrane szkolenie do odtworzenia (VOD)
Aplikacja SL2021 projekty - jak rozliczać projekty unijne w systemie CST 2021
Rozliczanie podatku VAT w związku z funkcjonowaniem obiektów sportowych w jst. Obowiązek podatkowy, właściwe stawki VAT, fakturowanie, kasa fiskalna, odliczanie VAT
Uprawnienia informacyjne/kontrolne radnych nowej kadencji. Prawo radnego do udostępniania informacji publicznej. Nieprawidłowości stwierdzone przez NIK związane z organizacją transmisji i publikacji sesji rad
Usuwanie drzew w lasach. Wycinki bez UPUL lub niezgodnie z UPUL, nakazy wycinki. Nadzór organów oraz prawa właścicieli lasów niepaństwowych
Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w organizacji - zalecenia audytu wewnętrznego
Wprowadzenie do wykonywania audytów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa w jst
Ochrona danych osobowych po kontroli NIK. Analiza nieprawidłowości stwierdzonych w jednostkach samorządu terytorialnego. Śląskie Forum Pracowników Kadr. Śląskie Forum Ochrony Danych Osobowych
Kontrola dotacji oświatowych. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji. Wzory dokumentów stosowanych przy kontroli

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad
Czas powoływania komisji rad i sejmików
RADNI
Na I sesji nowo wybrani radni mają obowiązek wybrać przewodniczącego rady lub sejmiku, oraz jego zastępców. Zazwyczaj na II sesji…
Przygotuj się na nadchodzące wybory
WYBORY SAMORZĄDOWE
Komisje wyborcze są organami odpowiedzialnymi za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem wyborów. Ich głównym celem jest…
Nowe regulacje w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym - Ustawa „Kamilka” już obowiązuje
Pomoc społeczna
Obowiązujące od 15 lutego nowe regulacje w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym mają zapewnić większą ochronę małoletnim, którzy stali…
Zdobycie mandatu w wyborach samorządowych – zagadnienia prawne
WYBORY SAMORZĄDOWE
Udział w wyborach samorządowych wymaga zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty prawne związane…
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - czy upraszcza procedury planistyczne w gminach?
URBANISTYKA
Długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stała się faktem. 24 września 2023r. weszły w życie…
Co z tym naruszeniem – wskazówki dla IODO
Dane osobowe
Wszyscy wiemy jak ważne jest, aby instytucje stosowały środki ostrożności i systematycznie monitorowały swoje systemy, tak by minimalizować…
Wybrane zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego
URBANISTYKA
Szybki rozwój drogownictwa i infrastruktury, a także postęp technologiczny w motoryzacji sprawiają, że coraz większa uwaga…
Wielkie ogólnopolskie ekwiwalentowe sprzątanie
Polecamy
Na przełomie 2023 i 2024 roku wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są do zmiany uchwał ekwiwalentowych i podwyższenia dotychczasowych…