Newsletter Maj 2022
Newsletter Kwiecień 2022
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wysokości 80% w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. POMAGAMY WYPEŁNIĆ WNIOSEK!

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych realizowanych na Państwa zlecenie

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń
Śląskie Forum Pracowników Kadr. Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz zarządzanie stresem zawodowym. System przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wdrożony przez pracodawcę
Zamówienia publiczne w zakresie wyżywienia w szkołach od 1 września 2022 r. w związku ze zmianą ustawy Prawo oświatowe. Rejestr umów
Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w jst i jej jednostkach podległych z uwzględnieniem środków m.in. z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL
Zajęcia doskonalące efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi narzędzia do wspólnej pracy rozproszonego zespołu
Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych jst. Jak przeprowadzić i udokumentować postępowanie, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
Ewidencja księgowa w jst w praktyce. Plany kont, operacje księgowe na zasadach określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości
Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Zamówienia Publiczne w instytucjach kultury. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu unijnego
Planowanie przestrzenne. Nowe przepisy i nowe informacje

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

JUŻ WKRÓTCE W FRDL...

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń na MAJ 2022 r .

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad