• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH DEDYKOWANYCH JEDNOSTKOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PROPONUJEMY ZORGANIZOWANIE NA TERENIE PAŃSTWA URZĘDU LUB W INNYM WYBRANYM MIEJSCU ZAMKNIĘTYCH SZKOLEŃ I WARSZTATÓW Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH

 

DLACZEGO WARTO ORGANIZOWAĆ SZKOLENIA ZAMKNIĘTE?

  • Szkolenia zamknięte każdorazowo dostosowujemy do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Program szkolenia zostaje uzgodniony z zamawiającym, może zostać przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia we wskazanym przez Państwa ośrodku konferencyjnym. Do nas należy obsługa organizacyjna i merytoryczna szkolenia.
  • Szczegóły programu pobytowego zostają uzgodnione z zamawiającym.
  • Uczestnicy na szkoleniach otrzymują materiały szkoleniowe, materiały robocze oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.
  • Ankiety wypełnione przez uczestników pozwalają nam doskonalić się i stale dostosowywać ofertę szkoleniowo – doradczą do potrzeb uczestników.

Szkolenia prowadzą profesjonaliści, praktycy, eksperci z instytucji sprawujących nadzór nad samorządem, osoby z dużym doświadczeniem szkoleniowym. Jednocześnie zorganizujemy szkolenie z trenerami poleconymi przez Państwa. Interesuje Państwa inny temat szkolenia? Prosimy o kontakt z Ośrodkiem, aby poznać pełną ofertę.

Na Państwa życzenie przedkładamy referencje z wykonanych usług potwierdzające należyte wykonanie szkolenia lub doradztwa.

Szkolenia zamknięte

KPA i E-DORĘCZENIA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Krajowy System e-Faktur 2024 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ

ROZWÓJ OSOBISTY

KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZKOLENIA DLA RADNYCH

ORGANIZACJA I CYFRYZACJA PRACY URZĘDU

OŚWIATA

Pliki do pobrania

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Plik: Przeciwdzialanie_wypaleniu_zawodowemu.pdf
Rozmiar pliku: 494,89 KB
pobierz plik
Instrukcja kancelaryjna i KPA
Plik: Instrukcja_kancelaryjna_i_KPA.pdf
Rozmiar pliku: 511,51 KB
pobierz plik
Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej
Plik: Jezyk_urzedowy.pdf
Rozmiar pliku: 620,43 KB
pobierz plik
Zasady przetwarzania danych osobowych
Plik: Zasady_przetwarzania_danych.pdf
Rozmiar pliku: 510,22 KB
pobierz plik
Zadania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Plik: Oferta_szkolenia_zamknietego_Zadania_Gminny_Komisji.pdf
Rozmiar pliku: 946,84 KB
pobierz plik
Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją w urzędzie
Plik: Oferta_szkolenia_zamknietego_Instrukcja_kancelaryjna.pdf
Rozmiar pliku: 669,38 KB
pobierz plik
Fundusz sołecki. Narzędzie bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa, w świetle aktualnych unormowań ustawy o funduszu sołeckim oraz specustawy koronawirusowej i jej nowelizacji
Plik: Oferta_szkolenia_zamknietego_Fundusz_solecki.pdf
Rozmiar pliku: 646,2 KB
pobierz plik
Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, trudnych, stresujących i wywołujących lęk?
Plik: Oferta_szkolenia_zamknietego_Jak_radzic_sobie_w_sytuacjach_kryzysowych.pdf
Rozmiar pliku: 664,48 KB
pobierz plik
Zarządzanie zmianą i zespołem w perspektywie zagrożenia COVID-19
Plik: Oferta_szkolenia_zamknietego_Zarzadzanie_zmiana_i_zespolem.pdf
Rozmiar pliku: 647,51 KB
pobierz plik
Organizacja pracy rady
Plik: Oferta_szkolenia_zamknietego_Organizacja_pracy_rady.pdf
Rozmiar pliku: 621,7 KB
pobierz plik
Skargi i wnioski
Plik: Oferta_szkolenia_zamknietego_Petycje_skargi_i_wnioski_w_dzialalnosci_organow_samorzadowych.pdf
Rozmiar pliku: 623,14 KB
pobierz plik
Arkusz kalkulacyjny Excel
Plik: Oferta_szkolenia_zamknietego_Arkusz_kalkulacyjny_Excel.pdf
Rozmiar pliku: 614,38 KB
pobierz plik
Jak skutecznie reagować na przemoc wobec dziecka? Procedura Niebieskiej Karty, odebranie dziecka z rodziny
Plik: Oferta_szkolenia_zamknietego_Jak_skutecznie_reagowac_na_przemoc_wobec_dziecka.pdf
Rozmiar pliku: 1,04 MB
pobierz plik
Bezpieczna obsługa klienta w urzędzie w perspektywie Covid-19
Plik: Oferta_szkolenia_zamknietego_Bezpieczna_obsluga_klienta_w_urzedzie_w_perspektywie_Covid-19._1.pdf
Rozmiar pliku: 598,16 KB
pobierz plik
Dokument elektroniczny: procedury administracyjne, postępowanie z e- dokumentem
Plik: Oferta_szkolenia_zamknietego_Dokument_elektroniczny__procedury_administracyjne.pdf
Rozmiar pliku: 961,94 KB
pobierz plik
Zasady prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych
Plik: Oferta_szkolenia_zamknietego_Oswiadczenia_majatkowe.pdf
Rozmiar pliku: 931,57 KB
pobierz plik
ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL. POZIOM ZAAWANSOWANY
Plik: Oferta_szkolenia_zamknietego_ARKUSZ_KALKULACYJNY_EXCEL._POZIOM_ZAAWANSOWANY.pdf
Rozmiar pliku: 953,17 KB
pobierz plik
Relacyjne kierowanie zespołem w Ośrodku Pomocy Społecznej
Plik: RELACYJNE_KIEROWANIE_ZESPOLEM_W_OPS.pdf
Rozmiar pliku: 517,08 KB
pobierz plik
Efektywne zarządzanie rozproszonym zespołem
Plik: Zarzadzanie_rozproszonym_zespolem.pdf
Rozmiar pliku: 512,54 KB
pobierz plik
Wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej
Plik: SIO.pdf
Rozmiar pliku: 511,34 KB
pobierz plik
Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi W miejscu pracy
Plik: Przeciwdzialanie_mobbingowi.pdf
Rozmiar pliku: 582,48 KB
pobierz plik
Cyberbezpieczeństwo w instytucji publicznej
Plik: Cyberbezpieczenstwo.pdf
Rozmiar pliku: 555,44 KB
pobierz plik
Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzanych ustawą o doręczeniach elektronicznych. Wydawanie decyzji administracyjnych. Zagadnienia praktyczne
Plik: KPA_2022.pdf
Rozmiar pliku: 573,76 KB
pobierz plik
Budowanie relacji w zespole, otwarta komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
Plik: Budowanie_relacji_w_zespole.pdf
Rozmiar pliku: 545,64 KB
pobierz plik
Prawidłowe postępowanie z dokumentacją w systemie tradycyjnym oraz systemie EZD w świetle Instrukcji kancelaryjnej z uwzględnieniem dokumentów papierowych i elektronicznych oraz różnych kanałów komunikacji
Plik: EZD.pdf
Rozmiar pliku: 550,96 KB
pobierz plik
Wdrożenie systemu EZD
Plik: Wdrozenie_EZD.pdf
Rozmiar pliku: 589,31 KB
pobierz plik
Podpis elektroniczny w urzędzie samorządu terytorialnego
Plik: Podpis_elektroniczny.pdf
Rozmiar pliku: 547,27 KB
pobierz plik
PROCEDURY ADMINISTRACYJNE – postępowanie z e-dokumentem, ePUAP i nowy system eDoręczeń
Plik: PROCEDURY_ADMINISTRACYJNE.pdf
Rozmiar pliku: 552,32 KB
pobierz plik
Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej. Etyka i walka z nadużyciami w sektorze samorządowym
Plik: Antykorupcja_i_etyka.pdf
Rozmiar pliku: 654,04 KB
pobierz plik
Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 13 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Plik: Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.pdf
Rozmiar pliku: 520,63 KB
pobierz plik

Kontakt

Anna Szumkowska

Lidia Kaczmarek