Fundacja jest organizacją sieciową, w której skład wchodzi Biuro Zarządu z siedzibą w Warszawie oraz 14 Ośrodków Regionalnych. Dzięki tej strukturze działania FRDL są realizowane we wszystkich województwach, a pracownicy Fundacji są blisko każdej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.