Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu Obsługi klienta i zarządzania zespołem w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes!” - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków, pracowników wolontariuszy NGO, w szczególności osoby z Zarządu z terenu województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

 Na szkolenie nie rekrutujemy osób fizycznych!

Data szkolenia:

29.03.2023 - Efektywna komunikacja w zespole oraz z klientami - program szkolenia 

3.04.2023 - Zarządzanie zmianą i efektywne funkcjonowanie w sytuacji zmiany - program szkolenia

17.04.2023 - Zarządzanie zespołem - program szkolenia 

28.04.2023 - Obsługa klienta - program szkolenia 

Miejsce: sala szkoleniowa w siedzibie FRDL Al. Niepodległości 16/9 Zielona Góra 

Trener: Marcin Jerzynek doświadczony szkoleniowiec z zakresu marketingu.


REKRUTACJA:
ABY SIĘ ZGŁOSIĆ NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ELEKTRONICZNY:

29.03.2023 - Efektywna komunikacja w zespole oraz z klientami -  formularz zgłoszeniowy 

3.04.2023 - Zarządzanie zmianą i efektywne funkcjonowanie w sytuacji zmiany -  formularz zgłoszeniowy

17.04.2023 - Zarządzanie zespołem - formularz zgłoszeniowy 

28.04.2023 - Obsługa klienta formularz zgłoszeniowy

Na szkolenie należy dostarczyć niezbędne dokumenty oryginały:

  1. dokumenty uczestnika: załącznik nr 2załącznik nr 5 oraz do udzielenia pomocy de minimis załącznik nr 6, załącznik nr 7 
  2. Załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.
  3. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Iwona Szablewska tel. 693 128 557

INSTRUKCJA dostarczenia załączników

Uczestnik pierwszy raz uczestniczący w działaniach OWES

Uczestnik biorący udział kolejny raz w działaniach OWES (dotyczy to osób z podmiotów, które uzyskały dotację i podawały wszystkie dane do projektu)

1. dokumenty uczestnika projektu
Załącznik nr 2 x 1 egzemplarz
Załącznik nr 5 x 1 egzemplarz

2. Dokumenty dotyczące udzielenia pomocy de minimis
Załącznik nr 6 x 1 egzemplarz
Załącznik nr 7 x 1 egzemplarz


Dokumenty dotyczące udzielenia pomocy de minimis
Załącznik nr 6 x 1 egzemplarz
Załącznik nr 7 x 1 egzemplarz

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.
Ilość miejsc ograniczona organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.