Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Oraz pomoc „de minimis” – aktualny stan prawny

Cele i korzyści
 • omówienie aktualnego stanu prawnego a także zmian w wysokości dofinansowania dla niektórych zawodów oraz zmian dotyczących zdawanych egzaminów;
 • zapoznanie uczestników z problemami związanymi z wypełnianiem formularzy, a także przedstawienie kwestii dotyczących wzoru nowego zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis;
 • omówienie spraw związanych z aspektem pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących dofinansowania, zawieszania i zakończenia działalności oraz ich statusie w kontekście przepisów o pomocy de minimis;
 • przedyskutowanie kwestii ukierunkowanych na wymagania związane z wymaganymi dokumentami do wniosku, jego poprawności, a także udzielenie pomocy prawnej uczestnikom.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Aktualny stan prawny w szczególności omówienie ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzenia wykonawcze.
 2. Czy są zmiany w wysokości dofinansowania dla niektórych zawodów.
 3. Zmiany dotyczące egzaminów zdawanych przez młodocianych.
 4. Dofinansowanie kształcenia młodocianych a Covit 19.
 5. Zakres informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc „de minimis”.
 6. Sposób wypełnienia informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis:
  1. część formularza dotycząca sytuacji ekonomicznej podmiotu (część B), część formularza dotycząca działalności gospodarczej podmiotu (część D), formularz dotyczący pomocy otrzymanej (część E).
 7. Problemy praktyczne z wypełnianiem formularza dotyczącym „pomocy de minimis”:
  1. zasady udzielania informacji przez spółkę cywilną i spółki prawa handlowego,
  2. rodzaje powiązań między firmami dających podstawę do uznania za jedno przedsiębiorstwo- zakres informacji,
  3. informacje o łączeniu, przejęciu i podzieleniu wnioskodawcy.
 8. Wniosek o dofinansowanie – kiedy jest kompletny i poprawny pod względem formalnym?
 9. Jakich dokumentów żądać od pracodawcy?
 10. Jakie wymogi muszą spełnić pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia dla młodocianych.
 11. Przyznawanie dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 12. Postępowanie administracyjne i wydanie decyzji administracyjnej.
 13. Ustalenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego.
 14. Zaświadczenie o udzieleniu pomocy „de minimis”.
 15. Kto jest pracodawcą? Zakończenie i zawieszenie działalności a prawo do dofinansowania kształcenia młodocianego.
 16. Różnica między pracodawcą a przedsiębiorcą w świetle przepisów o pomocy „de minimis”.
 17. Pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy urzędów gmin oraz jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, a także wszystkie osoby zainteresowane powyższym tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca uniwersytetu wrocławskiego oraz uniwersytetu opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Inne terminy szkoleń
Katowice
FRDL OKST Katowice
Termin
24 września 2020
Czas trwania
10:00 - 14:30