Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom aktualnej informacji i wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania czynności w ramach kontroli zarządczej. Szczególny nacisk zostanie położony na aktualną wiedzę merytoryczną związaną z prowadzeniem kontroli zarządczej w jednostce. Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach, które znają podstawowe zasady kontroli zarządczej i chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp – kontrola zarządcza jako narzędzie zarządzania jednostką
2. Procedury wewnętrzne – minimalne wymagania.
3. Istotne procesy dla systemu kontroli zarządczej:

1) planowanie,
2) kontrola,
3) samoocena,
4) oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
5) sprawozdawczość i analiza pozyskanych informacji.
4. Omówienie sposobu zarządzania ryzykiem w jednostce w tym:
a) plan roczny,
b) mierniki oceny,
c) identyfikacja, analizy i ocena ryzyka.
5. Ryzyka w działalności jednostki – sposób ich identyfikacji.
6. Rejestr ryzyka – wynik oceny ryzyka – minimalne wymagania w tym wymagania dokumentacyjne.
7. Problemy praktyczne związane ze stosowaniem procedur wewnętrznych w jednostce – role i zadania pracowników
i Kierownictwa jednostki.
8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.
9. Podsumowanie.
10. Pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

- kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych albo wykonujący czynności na umowę zlecenia;
- asystenci audytu i pracownicy ds. audytu wewnętrznego zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych JSFP w szczególności w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, jednostkach ochrony zdrowia, szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości
- wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego i zmian przepisów w tym obszarze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor -praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, szkolnictwa w tym niepublicznych jednostek oświaty, gospodarki finansowej w tym instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń