Metody i analizy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczestników ruchu drogowego

Miejsce
Internet
Termin
30 sierpnia 2022
Czas trwania
09:00 - 16:00
Cena
349 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście sieci dróg publicznych i najnowszych przepisów dotyczących infrastruktury drogowej.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówimy problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem nadchodzących zmian w przepisach techniczno-budowlanych dla dróg publicznych Podczas zajęć przeanalizujemy zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury drogowej, w tym doboru rozwiązań inżynieryjnych w celu zmian niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Spotkanie będzie zawierało wiele odniesień do procedur audytu i kontroli bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Analizie poddane zostaną również dane o zachowaniach transportowych kierowców i pieszych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie ze szczegółową charakterystyką stanu i uwarunkowań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, w tym analizą trendów ostatnich lat.
• Poznanie podstawowych definicji, wskaźników i miar stosowanych w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Poznanie i zrozumienie przyczyn przyczyny zdarzeń drogowych, psychofizycznych wad człowieka w ruchu drogowym i ich wpływu na stan zagrożenia w ruchu drogowym.
• Zapoznanie z podstawowym model zagrożenia w ruchu drogowym.
• Poznanie metod wyboru miejsc niebezpiecznych wymagających interwencji w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - redukcji zagrożenia.
• Zapoznanie z przedstawioną na przykładach oceną bezpieczeństwa ruchu drogowego za pomocą procedury audytu brd (Zarządzenie GDDKiA 5/2021) na etapie projektowania organizacji ruchu, kontroli brd (Zarządzenie GDDKiA 38/2020) oraz metodą wskaźnikową opartą o statystykę zdarzeń drogowych (wg pozycji Bezpieczeństwo Ruchu Miejskiego i systemu WZDR).
• Poznanie najczęściej stosowanych środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z punktu widzenia inżynierii, w szczególności w zakresie tzw. uspokojenia ruchu drogowego.
• Udział w dyskusji na temat elementów infrastruktury drogowej, planowanym lub w użytkowaniu, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie w problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) – czy jest bezpiecznie?
2. Diagnoza stanu istniejącego i uwarunkowań brd w kraju, dane statystyczne, ciężkość zdarzeń, koszty.
3. Wybrane wyniki badań zachowań uczestników ruchu drogowego oraz ich preferencje.
4. Pojęcia zagrożenia w ruchu drogowym i zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej.
5. Psychofizyczne wady człowieka w ruchu drogowym.
6. Wymiarowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - synteza metod.
7. Ocena stanu zagrożenia w procedurach audytu i kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w ramach dostępnych metod statystycznych - metoda wskaźnikowa elementu sieci drogowej.
8. Typowe wady infrastruktury drogowej z punktu widzenia pieszego i kierowcy.
9. Sposoby kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz typowe środki inżynieryjne poprawiające bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury drogowej wraz z oceną ich skuteczności na podstawie wyników badań terenowych.
10. Praca grupowa - samodzielne zadanie oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego wybranego elementu sieci drogowej:
a. Projektu organizacji ruchu.
b. Stanu istniejącego na podstawie dokumentacji zdjęciowej i wideo.
c. Skrzyżowania na podstawie koncentracji zdarzeń drogowych.
d. Obszaru osiedla mieszkaniowego - plan reorganizacji w celu poprawy brd z wykorzystaniem technik wirtualnych. Praca na ekranie Prowadzącego z wykorzystaniem map numerycznych, projektów organizacji ruchu oraz grafik i filmów wideo z przejazdu kontroli lub audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Pracownicy jednostek organów zarządzających ruchem drogowym i transportem szczebla miejskiego, powiatowego, wojewódzkiego i krajowego.
• Pracownicy jednostek organów nadzorujących zarządzanie ruchem drogowym.
• Pracownicy jednostek zarządów dróg krajowych i samorządowych.
• Pracownicy jednostek wykonujących w swoim zakresie zadania związane z bezpieczeństwem i kontrolą ruchu drogowego (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Miejska i inne).
• Pracownicy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa (inżynierii lądowej i transportu), w specjalności inżynieria ruchu drogowego, nauczyciel akademicki na Politechnice Bydgoskiej przedmiotów z zakresu analiz i bezpieczeństwa ruchu drogowego, sterowania ruchem drogowym oraz organizacji transportu zbiorowego. Certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, członek Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czynny projektant organizacji ruchu drogowego (głównie z sygnalizacją świetlną), opiniodawca organizacji ruchu sterowanego za pomocą sygnalizacji świetlnej w zakresie formalno-prawnym oraz pod względem sprawności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Członek Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Lidia Kaczmarek
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 sierpnia 2022 r.