W rocznicę brutalnej i niczym niesprowokowanej, pełnoskalowej napaści Federacji Rosyjskiej na niezależną, niepodległą, suwerenną i demokratyczną Ukrainę, po raz kolejny stanowczo wyrażamy swój sprzeciw wobec działań wojennych putinowskiego reżimu. Z przerażeniem obserwujemy doniesienia medialne o kolejnych ofiarach, rozdzielonych rodzinach, zbombardowanych miastach i zniszczonej infrastrukturze cywilnej. Jesteśmy głęboko wstrząśnięci tymi bezsensownymi i niczym nieusprawiedliwionymi aktami przemocy. Jednocześnie podziwiamy solidarność ukraińskiego społeczeństwa i niezwykłą odwagę armii ukraińskiej. Już 365 dni Ukraińcy dzielnie bronią swojego terytorium, dziedzictwa, tradycji i wspólnych wartości oraz prawa do samostanowienia i wolności.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w pełni popiera prawo Ukrainy do niepodległości, suwerenności i wolności w wyborze drogi swojego rozwoju. Zamierzamy nadal wspierać demokratyczne przemiany w Ukrainie. Dalej będziemy angażować się we wszelkie inicjatywy, mające na celu budowanie stabilnego i sprawnie funkcjonującego państwa ukraińskiego. Państwa otwartego, tolerancyjnego, które buduje lepsze jutro dla swoich obywateli. 

Pomimo dramatycznych okoliczności, w ramach kolejnej edycji projektu „DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency)” będziemy kontynuować naszą współpracę z ukraińskimi samorządami terytorialnymi, aby pomóc im przezwyciężyć skutki wojny, przywrócić normalne funkcjonowanie oraz zapewnić ich zrównoważony rozwój i odbudowę.

Jeszcze raz pragniemy przekazać słowa wsparcia i solidarności naszym ukraińskim przyjaciołom – partnerom, współpracownikom i beneficjentom naszych działań. Szczególnie dziś nasze serca i myśli są ze wszystkimi mieszkańcami Ukrainy. Wierzymy w Wasze zwycięstwo i mamy nadzieję, że nastąpi ono jak najprędzej.