Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że po kilku miesiącach intensywnej pracy w Ukrainie, Fundacja wypracowała 25 strategii rozwoju dla kolejnych gromad.

Wsparciem doradczym w zakresie partycypacyjnego planowania strategicznego, świadczonym w ramach programu DOBRE, objęte były następujące ukraińskie jednostki terytorialne: Великокучурівська, Веселівська, Вижницька, Глибоцька, Гуляйпільська, Клішковецька, Комиш-Зорянська, Коропська, Корюківська, Лосинівська, Любецька, Мамалигівська, Менська, Недобоївська, Ніжинська, Новгород-Сіверська, Новоселицька, Пологівська, Рукшинська, Сновська, Сосницька, Тупичівська, Усть-Путильська, Хотинська oraz Широківська.

Wszystkie strategie powstały w oparciu o Partycypacyjny Model Planowania Strategicznego FRDL, który został dostosowany do realiów ukraińskich oraz potrzeb programu DOBRE.

Dokumenty strategiczne powstały dzięki współpracy konsultantów FRDL, lokalnych zespołów strategicznych, władz gromad, a także całych społeczności lokalnych (poprzez udział w badaniach warunków życia i jakości usług publicznych, konsultacjach społecznych, oraz innych działaniach angażujących mieszkańców). Zgodnie bowiem z podejściem FRDL, strategia rozwoju nie jest jedynie dokumentem wyznaczającym kierunki działań instytucji, ale planem rozwoju całej wspólnoty lokalnej.

W tej chwili trwa proces uchwalania strategii w poszczególnych gromadach, a nam pozostaje mieć nadzieję, że dokumenty te przyczynią się do harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych, dalszego budowania zaufania do władz i idei samorządności lokalnej, a także kontynuowania w gromadach współpracy w duchu współodpowiedzialności i współdecydowania.

Od początku realizacji projektu DOBRE, FRDL opracowała strategie rozwoju dla w sumie 92 gromad zlokalizowanych w dziesięciu regionach Ukrainy (charkowskim, chersońskim, czernichowskim, czerniowieckim, dniepropietrowskim, iwanofrankowskim, kirowohradzkim, mikołajowskim, tarnopolskim oraz zaporoskim).

---------------------------------------

Program DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency) to największy i najważniejszy projekt wspierający decentralizację na Ukrainie współrealizowany przez polską organizację. Program finansowany jest przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest jednym z głównych partnerów realizujących program w ramach konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jednym z celów programu jest wsparcie wdrażania reformy decentralizacyjnej - stanowiącej ważny element przemian demokratycznych, jakie zachodzą w ostatnich latach na Ukrainie.

Więcej informacji o projekcie