31 marca zakończył się nabór wniosków w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego, którego celem jest finansowe wsparcie opracowania i testowania innowacji ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych. W trakcie trwania całego procesu naboru zarejestrowanych zostało 251 wniosków o grant na innowacje.

Innowatorzy społeczni aplikowali o grant na wsparcie takich grup społecznych jak:

  •  osoby z niepełnosprawnościami,
  •  osoby starsze,
  •  rodziny adopcyjne,
  •  dzieci i młodzież dotknięta dysfunkcjami społecznymi,
  •  osoby ubogie i wiele innych grup, które borykają się ze szczególnymi problemami życia codziennego, a także
  •  uchodźcy z Afganistanu przebywający w Polsce,
  •  uchodźczy z Ukrainy.

Cieszymy się, że tak wiele wniosków na innowacje zostało złożonych, aby przeciwdziałać problemom wykluczenia społecznego i dążyć do gwarantowania podstawowych praw człowieka.

Wszystkie pomysły zostaną poddane ocenie a następnie zostaną przyznane granty dla najlepszych pomysłów na innowacje społeczne.

Projekt Inkubator Włączenia Społecznego realizujemy w partnerstwie z Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.