Film instruktażowy dot. strategii i modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy

W ostatnich miesiącach eksperci i współpracownicy FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa realizowali na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej prace związane z przygotowaniem:

  • poradnika dla gmin opisującego nowe wymagania proceduralne i merytoryczne oraz przedstawiającego praktyczne wskazówki i rozwiązania, jak krok po kroku sporządzić strategię rozwoju gminy na podstawie zmienionej w 2020 roku ustawy o samorządzie gminnym, dostępny do pobrania TUTAJ
  • filmu informacyjno-instruktażowego dotyczącego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.

Poniżej przedstawiamy zapowiadany film. Mamy nadzieję, że będzie pomocny w pracach nad przygotowywaniem zintegrowanych strategii rozwoju lokalnego: