IV Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10 – 11 maja 2022 r. Tegoroczny Kongres odbędzie się w Hotelu Westin w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników. 

Jak co roku organizowane przez nas wydarzenie będzie miejscem rozmowy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego, dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawnych i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz centralnych, w tym Ministerstwa Finansów, instytucji publicznych, samorządów, biznesu i oczywiście niezależnych ekspertów uczestniczących w Kongresie.  

– Rosnąca inflacja, wojna w Ukrainie i nieustanne zmiany podatkowe mające wpływ na dochody samorządów to najważniejsze z czynników, które wpływają na zaniepokojenie osób, które zajmują się finansami w JST. Zbliżający się Kongres będzie okazją do debaty na temat tego, co robić aby poradzić sobie w tych trudnych czasach również jeśli chodzi o finanse – mówi Marcin Smala, Wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Poruszymy najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego. Podejmiemy dyskusję na temat sytuacji finansowej samorządów, zastanawiając się jak zmienia się ona ze względu na nową legislację i czynniki zewnętrzne. Przeanalizujemy wpływ tych zmian na budżety jednostek publicznych. Nie zabraknie podsumowań i spojrzenia w przyszłość finansów publicznych. Biorąc pod uwagę aktualne wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego, a związane z wojną w Ukrainie i przyjmowanymi w Polsce uchodźcami, w programie wydarzenia znajdą się również panele i wystąpienia z zakresu: Zasad finansowego funkcjonowania jst w procesie wsparcia uchodźców z Ukrainy na bazie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podczas licznych dyskusji będziemy podsumowywać sytuację finansów samorządowych tak, aby zmierzymy się z najtrudniejszym zagadnieniem – poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak ustabilizować wydatki jst.

Patronatu Honorowego nad Kongresem udzielili: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Minister Michał Cieślak – Członek Rady Ministrów. Patronaty Merytoryczne otrzymaliśmy od: Urzędu Zamówień Publicznych, Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz od Głównego Urzędu Statystycznego i NIK. Partnerami biznesowymi są: Ziemski & Partners Kancelaria Prawna, NWAI Dom Maklerski, Aesco Group, Docufield, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej oraz CRIDO. Uzyskaliśmy również liczne patronaty środowiskowe, regionalne i medialne.

Serdecznie zapraszamy!

Pełen program wydarzenia

W Programie Kongresu m.in.:

  • Gdzie szukać pieniędzy dla budżetu – maksymalizacja dochodów a może nowe źródła finansowania. Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa; Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL. Paneliści: Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowic, Aleksandra Wilczak-Grzesik, Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF BIG S.A., Ewa Guziel, Skarbnik Miasta Ruda Śląska, Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL
  • Możliwości tworzenia wieloletnich prognoz finansowych przy aktualnym stanowieniu prawa w Polsce. Agnieszka Drożdżal, ekspert FRDL, wieloletnia Skarbnik gminy, Ryszard Krawczyk, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Kacper Siwek, Skarbnik Miasta Świdnicy, Anna Szkoda, Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski
  • Egzekucja należności – dochody i wydatki. Hanna Kmieciak, Ekspert FRDL, dr nauk prawnych.
  • Finansowanie inwestycji – sposoby, możliwości, praktyczne rozwiązania. Beata Pawłowska, Skarbnik Miasta Kielce; Alicja Matuszewska Skarbnik Miasta Otwock; Ewa Tyrka Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Bank Gospodarstwa Krajowego; Moderator: Piotr Budziak, Skarbnik Gminy Zabierzów, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL.
  • Zarządzanie długiem publicznym – wyzwania w świetle zachodzących zmian w prawodawstwie oraz w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym jst. Jacek Kopeć, Skarbnik Miasta Jeleniej Góry.
  • Odzyskiwanie podatku VAT. Moderator: Michał Kostrzewa, radca prawny współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k, Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych w Urzędzie Miasta Łódź; Michał Borowski, Partner w zespole podatków pośrednich w CRIDO, Doradcza podatkow;, Barbara Sajnaj, doradca w zakresie podatku VAT, była wieloletnia Skarbnik Miasta Poznania; Renata Ćwirzeń-Szymańska – Skarbnik Miasta Opola
  • Jak dostosować klasyfikację budżetową w uchwałach budżetowych JST i planach finansowych jednostek organizacyjnych do wymogów Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Krystyna Gąsiorek, ekspert FRDL z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych; Krzysztof Mączkowski, Skarbnik Miasta Łodzi