Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych udzieliła Honorowego Patronatu Merytorycznego dla IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników.

To już kolejny raz, kiedy będziemy mogli blisko współpracować z przedstawicielami Rady. Misja KRRRIO ma duże znaczenie dla jakości naszej demokracji lokalnej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Powołanie regionalnych izb obrachunkowych było ważnym krokiem dla umocnienia ustroju samorządu terytorialnego. Praca regionalnych izb obrachunkowych pomoga kształtować dyscyplinę finansową JST.

Choć samorządność polega na rozdzieleniu kompetencji władz lokalnych i administracji, potrzebny jest nadzór nad tym, jak samorządy gospodarują powierzonymi im środkami. Swoboda decyzji musi podlegać dyscyplinie w zarządzaniu finansami publicznymi, czego pilnuje KRRIO.

To dla nas niezwykle ważne, że środowisko wysokiej klasy ekspertów, biegłych w zagadnieniach finansowych tworzy z nami to szczególne wydarzenie jakim jest IV Krajowy Kongres Forów Skarbników. Liczymy na to, że nasza współpraca przyczyni się do kształtowania lepszej kultury prawnej, dobrych praktyk, odpowiednich postaw i zachowań.

Więcej informacji:
https://www.kongresskarbnikow.pl/