23 sierpnia 2022 roku w formie zdalnej odbyło się kolejne spotkanie Przedstawicieli Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL dot. planowania samorządowych budżetów. W spotkaniu wziął udział Grzegorz Czarnocki, Prezes RIO w Opolu i Wiceprzewodniczący KR RIO.

Spotkanie Krajowej Rady Forów Skarbników zdominowała rozmowa nt. planowania budżetów samorządowych na 2023 rok. Obecnie skarbnicy rozpoczynają przygotowanie przyszłorocznych budżetów, ale nie jest to zadanie proste, biorąc pod uwagę proponowane zmiany w zakresie subwencji rozwojowej i środków z nadwykonania PIT. Skarbnicy zwracali szczególną uwagę na potrzeby zwiększenia wydatków w zakresie wynagrodzeń i wydatków bieżących, a z drugiej strony wskazywali na konieczność poszukiwania nowych źródeł dochodów. 

Planowanie budżetu nie jest zadaniem prostym. Brakuje bowiem wiarygodnych danych i informacji, na których można to planowanie oprzeć. Ministerstwo Finansów zapowiedziało właśnie zmiany w ustawie o dochodach JST. Według zapowiedzi Ministerstwa do samorządów, do dyspozycji jeszcze w 2022 r., ma trafić dodatkowe 13,67 mld zł. Nie jest jednak znany szczegółowy sposób podziału tych środków. Ponadto w 2023 r. samorządy nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej. Dalszemu uelastycznieniu ulegną także zasady ograniczeń zadłużenia. Dyskusyjna, w opinii skarbników, wydaje się kwestia znaczenia 15% tych dodatkowych środków na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej (wydatki te w poszczególnych jednostkach znacznie się różnią). Krajowa Rada Forów Skarbników zamierza w najbliższym czasie zgłosić swoje uwagi i propozycje do planowanych zmian i przekazać je do Marka Wójcika, Sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Obecny na spotkaniu Prezes Grzegorz Czarnocki zwrócił natomiast uwagę na kilka ważnych, bieżących kwestii. Według Czarnockiego jednym z tematów, nad którym należy się pochylić jest zwiększenie dochodów własnych JST. Jest to możliwe poprzez m.in. modyfikację podatków od nieruchomości, czy też zmianę finansowania gospodarowania odpadami. Ważnymi zagadnieniami do dyskusji w kontekście dochodów własnych są również zmiany wydatków na obsługę długu, realizacja przetargów oraz porównywanie wydatków związanych z energetyką i ogrzewaniem. Poruszona została również kwestia dodatków węglowych. Rozmawiano na temat tego, czy istnieje zagrożenie niewypłacenia ich w terminie, i jakie mogą wiązać się z tym konsekwencje.

Skarbnicy dyskutowali również nad tym, w jaki sposób klasyfikować środki na uchodźców z Ukrainy (powinny być traktowane jako subwencja oświatowa, a nie zadania zlecone) oraz o środkach pozabudżetowych, wypłatach na realizację zadań przez placówki niepubliczne, środkach na dożywianie oraz o rosnących cenach ogrzewania, presji płacowej oraz o planowaniu wynagrodzeń pracowników.

Następne spotkanie Przedstawicieli Krajowej Rady Forów Skarbników JST planowane jest w październiku 2022 roku.

Więcej o planowanych zmianach