Trwa II edycja ogólnopolskiego badania samorządów pt. „LEXOMETR Prawno-Samorządowy 2023 – wyzwania i perspektywy dla JST”. Jego celem jest poznanie kondycji jednostek samorządu terytorialnego w dobie wyzwań, wynikających m.in. ze zmienności prawa. Partnerem badania jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego. Wyniki poznamy podczas VII Kongresu Sekretarzy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym unikalnym badaniu. Ankieta jest anonimowa, a duża liczba odpowiedzi pozwoli zyskać pełniejszy obraz sytuacji. Organizatorem badania jest Wolters Kluwer Polska – dostawca systemu informacji prawnej LEX i rozwiązań dla samorządów.

W badaniu prosimy o podzielenie się przemyśleniami nt. koniecznych zmian w prawie, zarządzania urzędem w momentach kryzysowych, cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa oraz kondycji finansowej samorządów.Obszary badania LEXOMETR 2023 to:

  • zmienność prawa
  • zarządzanie urzędem
  • finanse JST
  • cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo
  • wyzwania stojące przed JST.

Dzięki Państwa odpowiedziom przygotujemy ekspercki raport, który opublikujemy jesienią 2023 r. Każdy uczestnik badania otrzyma ten raport oraz dodatkowo, w ramach podziękowania, ekspercki e-book pt. „Nowe obowiązki JST po nowelizacji Kodeksu wyborczego w 2023 r.”. Mamy nadzieję, że wyniki badania LEXOMETR pozwolą lepiej zrozumieć wyzwania, z jakimi aktualnie mierzą się samorządy. Z kolei raport z badania będzie stanowić podstawę merytorycznej dyskusji dotyczącej wsparcia, jakiego mogą oczekiwać samorządy, aby kryzysy w jak najmniejszym stopniu dotykały ich działalności.

Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom samorządowym, którzy wypełnią ankietę, a także instytucjom i związkom, które rozpowszechniają informację o tym badaniu. Link do ankiety LEXOMETR:

https://bit.ly/lexometr-prawno-samorzadowy-2023