Minister Finansów zawiesił uchwałę samorządu doradców podatkowych zakazującą im świadczenia usług na rzecz organów podatkowych. W swojej decyzji Minister uwzględnił argumenty z pisma KRFS.

Chodziło o uchwałę Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych wprowadzającą w zasadach etyki doradców podatkowych zakaz świadczenia usług dla organów podatkowych lub urzędów obsługujących te organy w związku z rozstrzyganiem indywidualnych spraw podatników.

Skutkiem ww. uchwały mogło być uniemożliwienie doradcom współpracującym dotychczas z samorządami świadczenia na ich rzecz usług, a samym samorządom – sięganie po wysokiej klasy specjalistów od podatków lokalnych w ramach sporów z podatnikami.

W ocenie Krajowej Rady Forów Skarbników JST uchwała godziła tym samym w uzasadniony interes publiczny, gdyż ogranicza samorządowym organom podatkowym krąg potencjalnych usługodawców. Krajowa Rada Forów Skarbników JST zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o podjęcie działań, które umożliwiłyby uchylenie uchwały i dalsze, niezakłócone korzystanie przez samorządy z usług prawnych świadczonych przez doradców podatkowych. W swoim komunikacie z 10 marca Ministerstwo Finansów uwzględniło argumenty KRFS.

Wystąpienie KRFS do Ministra Finansów
Komunikat na stronie Ministerstwa

Więcej informacji o pracach Krajowej Rady Forów Skarbników JST