Jan Król, Członek Rady Fundatorów FRDL wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji Krajowego Dnia Sołtysa.

Organizatorami wydarzenia były: Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz Gmina Piaseczno, a patronatu medialnego konferencji udzieliła Gazeta Solecka. Podczas konferencji Jan Król wygłosił referat "Samorząd lokalny fundamentem demokracji". W wydarzeniu w Bibliotece Publicznej w Piasecznie udział wzięło 150 sołtysek i sołtysów.

Z okazji ich święta wszystkim sołtysom i sołtyskom składamy najlepsze życzenia! 

Zdjęcie: Grażyna Jałgos-Dębska, Grupa Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza na Facebooku.