W dniach 18-19 września odbyły się już ostatnie z pięciu warsztatów eksperckich w ramach realizowanego przez naszą Fundację projektu: Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych.


Przypominamy, iż na tym etapie realizacji projektu, od kwietnia br. grupa 10 ekspertów i ekspertek i 2 facylitatorek wypracowuje propozycje mających na celu wzmocnienie udziału obywateli w kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym.

W wyniku pracy, podczas pięciu dwudniowych warsztatów oraz pracy pomiędzy warsztatami eksperci zdefiniowali problemowe obszary, w ramach których zaproponowali rozwiązania aktywnie angażujące obywateli w życie lokalne oraz procesy podejmowania decyzji politycznych. W spotkaniach brali udział eksperci - praktycy z wieloletnim różnorodnym doświadczeniem w zakresie partycypacji społecznej i konsultacji społecznych.

To jednak jeszcze nie koniec pracy eksperckiej. Eksperci wciąż pracują nad treścią i ostatecznym kształtem dokumentu.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie pełnej wersji postulatów dotyczących udziału obywateli w kształtowaniu polityk publicznych na poziom lokalnym oraz seminarium - walidacyjne, na którym wyniki prac grupy eksperckiej będą przedstawione do konsultacji społecznych.

Seminarium planujemy zorganizować zimą, w grudniu 2023/styczniu 2024 r., o czym będziemy odpowiednio wcześniej informować. Bardzo dziękujemy całemu zespołowi za zaangażowanie i dotychczas wykonaną pracę!

Więcej na temat projektu 

„Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.