W październiku kontynuujemy tematykę wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, zmian z planowaniu finansowym oraz finansowania oświaty samorządowej. Zajmiemy się również inwentaryzacją, sprawozdawczością i klasyfikacją budżetową oraz zmianami z VAT. W zakresie gospodarki komunalnej porozmawiamy zarówno o zmianach we wspieraniu mieszkalnictwa, jak i bieżącej problematyce gospodarki odpadami. W październiku uruchamiamy również szkolenia dot. gosp. wodnej oraz problematyki wodno-kanalizacyjnej. Do współpracy przy realizacji szkoleń zaprosiliśmy najlepszych ekspertów branżowych.

Październik do również kilkudniowe certyfikowane kursy online. Po raz pierwszy uruchamiamy intensywny kurs służby przygotowawczej online. Kontynuujemy cieszący się dużym zainteresowaniem kurs koordynatora ds. dostępności oraz kurs dot. spraw kadrowych w oświacie. W formie zdalnej zrealizujemy również kurs rachunkowości budżetowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy do zapoznania się z październikowym katalogiem szkoleń.

W przypadku udziału w większej liczbie szkoleń proponujemy atrakcyjne pakiety: 5, 10 szkoleń lub wersję nieograniczonego dostępu. Aby poznać szczegóły prosimy o kontakt ze znajdującym się w Państwa województwie Ośrodkiem Regionalnym FRDL.

Poza szkoleniami online zapraszamy do wybranych lokalizacji na szkolenia stacjonarne realizowane w mniejszych grupach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które wdrożyliśmy we wszystkich ośrodkach Fundacji.