Kurs służby przygotowawczej w formule stacjonarnej realizowany był w Ośrodkach FRDL w całej Polsce kilkadziesiąt razy. Obecnie wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i dbając o bezpieczeństwo, kurs realizowany jest w formule on-line.

Już w październiku zapraszamy do udziału w 3-dniowym, intensywnym kursie dla osób odbywających służbę przygotowawczą. Kurs adresowany jest do osób rozpoczynających pracę w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych, zobowiązanych do odbycia służby przygotowawczej. Program kursu wyczerpuje zakres teoretycznego przygotowania wskazany przez Ustawę o pracownikach samorządowych. Jego celem jest poznanie podstaw funkcjonowania samorządu i zagadnień, których znajomość jest niezbędna w pracy każdego urzędnika zatrudnionego w jst (m.in. KPA, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, prawo UE, PZP, finanse publiczne, zarządzanie dokumentacją). Kurs prowadzony jest przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów i praktyków.

Kurs obejmuje:

- 24 godziny zajęć dydaktycznych oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;

- przeprowadzenie testu on-line sprawdzającego wiedzę, którego wyniki zostaną przekazane do Państwa instytucji;

- certyfikat imienny ukończenia kursu;

Najbliższy termin kursu: 19-21 października. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programowymi i organizacyjnymi.