W Warszawie odbyło się Posiedzenie Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST działającej przy FRDL. Uczestnicy spotkania omawiają m.in. dotychczasowe działania III Kadencji Krajowej Rady (za okres 22 czerwca 2022 - 31 maja 2023) oraz przygotowania do VII Krajowego Kongresu Sekretarzy.


Uczestnicy spotkania omówili również m.in. projekt Statutu Krajowej Rady oraz propozycje działań na lata 2023-24.

Celem działalności Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST jest:
– reprezentowanie środowiska Sekretarzy JST na poziomie krajowym i międzynarodowym,
– zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym,
– koordynacji konsultacji wewnątrz środowiska Sekretarzy JST,
– organizacji wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń/inicjatyw,
– podejmowania inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji Sekretarzy JST oraz potencjału organizacyjnego JST.

Podsumowanie spotkania