23 marca w trybie online odbyło się spotkanie Przedstawicieli Krajowej Rady Forów Skarbników JST.

Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

  • przedstawienie bieżących działań realizowanych przez Zarząd KRFS;
  • omówienie stanu przygotowań do V Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbywa się 10-11 maja w Warszawie;
  • aktualnych i bieżące działania w regionach.

Więcej o pracach i wystąpieniach Krajowej Rady

Więcej o V Krajowym Kongresie Forów Skarbników