27 października z udziałem Grzegorza Czarnockiego, Prezesa RIO w Opolu i Wiceprzewodniczącego KR RIO

Najważniejsze tematy, jakie zostały omówione i zasygnalizowane do dalszych prac KRFS:

  • bieżąca praca samorządu w zakresie dystrybucji węgla – Skarbnicy wskazali na najtrudniejsze kwestie, które dotyczą sprzedaży węgla i jego dowozu (płatności gotówką, magazynów i zapasów);
  • kwestie zużycia energii i planowania oszczędnego gospodarowania energią w urzędach i innych jednostkach samorządowych;
  • temat projektu budżetu, który w tym roku stanowi największe wyzwanie samorządów ze względu na deficyt operacyjny, jaki pojawia się w projektach, brak możliwości zaplanowania wydatków oraz planowanie oszczędności w realizowanych inwestycjach;
  • pozwy o zwrot środków za realizację niedoszacowanych zadań zleconych w zakresie świadczonych usług przez samorząd – bardzo ważny temat, który wymaga kolejnych spotkań i dyskusji o systemowym podejściu do zapłat za niedoszacowane a zrealizowane zadania zlecone;
  • przygotowanie do kolejnego Krajowego Kongresu Skarbników, który zaplanowany jest na 10 – 11 maja 2023 r. i wskazanie najważniejszych tematów dotyczących współpracy pomiędzy JST,  szczególnie tych wpływających na optymalizację wydatków w samorządzie.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Grzegorzowi Czarnockiemu za udział w spotkaniu.

Kolejne spotkanie zarządu zaplanowane jest w wersji on-line 17 listopada 2022 r.

Więcej o pracach Krajowej Rady