Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń na luty 2022. Poniżej tylko niektóre wybrane propozycje lutowych szkoleń i kursów:

KADRY, PRAWO PRACY, PŁACE
Kurs Specjalista ds kadr - 5 dniowy kurs online już od 2 lutego
Intensywny Kurs Służba Przygotowawcza - 3 dniowy kurs online od 7 do 9 lutego
Nowe zasady rozliczeń podatku dochodowego z perspektywy płatnika PIT - 25 lutego online

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
Zmiany w podatku VAT oraz zasady prowadzenia ewidencji na kasach fiskalnych po zmianach - 4 lutego
Gmina i jej jednostki organizacyjne jako wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w 2022 roku - 17 lutego
Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych w roku 2022 według nowego rozporządzenia - 23 lutego

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE
„Dodatek osłonowy” - procedury przyznawania nowego świadczenia. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz rozpoznanie wniosku - 8 lutego
Rodzinny kapitał opiekuńczy w żłobkach. Jak wdrożyć w gminach i podmiotach prywatnych mechanizmy obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna? - 11 lutego

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA
Rejestr umów od 2022 roku. Nowy obowiązek dla jednostek. Raportowanie o zawartych umowach - 11 lutego
Kurs Kancelaryjno-Archiwalny I stopnia - kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych - 21-24 lutego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Prawo zamówień publicznych w 2022 r. poniżej i powyżej 130 000 zł. Doświadczenia po 12 miesiącach stosowania nowej ustawy. Rejestr umów. Nowe rozporządzenia! - 1 lutego
Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2021 r. Według nowego rozporządzenia wykonawczego oraz zasady planowania zamówień na rok 2022 - 16 lutego

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DROGI
Kolejne zmiany w Prawie Budowlanym i Ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym wprowadzone „Polskim Ładem” - 11 lutego
Wydawanie decyzji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu - 25 lutego

OCHRONA ŚRODOWISKA
Przygotowanie i weryfikowanie sprawozdań o odpadach komunalnych za rok 2021 - 18 lutego
Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych – wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie, w sprawie uznania kompensacji, w sprawie nałożenia kary administracyjnej. Weryfikacja zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew
 - szkolenie hybrydowe - online i Kielce, 24-25 lutego
 

WSPÓŁPRACA Z NGO, PROMOCJA, KULTURA
Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - 16-17 lutego
Dotacje podmiotowe w instytucji kultury. Jak prawidłowo ewidencjonować i rozliczać dotacje? - 17 lutego
Instagram w promocji sektora publicznego: jak wykorzystać jego potencjał - 22 lutego

 

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jak co roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zachęca do aplikowania o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W minionych dwunastu miesiącach urzędy pozyskały dofinansowania wielu szkoleń realizowanych w FRDL. Na rok 2022 zapewniono na ten cel kwotę 177 470 000 zł.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Wniosek pracodawcy
dotyczący dofinansowania powinien wpisywać się w określane corocznie priorytety. Wśród
priorytetów na rok 2022 znalazły się m. in.:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

We wszystkich sprawach dot. szkoleń zachęcamy Państwa do kontaktu i szkoleń w FRDL. 

W skład FRDL wchodzi Biuro Zarządu i 14 Ośrodków

Pobierz katalog szkoleń na luty 2022 r.

JESZCZE WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE "SZKOLENIA"