Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą szkoleń! 

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA

K.p.a. w teorii i praktyce. Kurs dla początkujących
3, 4, 6 października

VI KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY - WARSZAWA 
19-20 października 

Kurs: Specjalista ds. kontroli wewnętrznej
19, 20 i 25 października

Intensywny kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą
19-21 października


Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
24-27 października

KADRY , PRAWO PRACY, PŁACE 

„Work-life balance” w polskim prawie pracy szkolenie stacjonarne w Łodzi 
7 październik

Zmiany i nowości w prawie pracy oraz najistotniejsze problemy ostatniego półrocza
17 października

RADNI, BIURA RADY

Młodzieżowe rady. Nowe obowiązki gmin, powiatów, województw w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania
28 października

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI

Faktury i e-faktury oraz krajowy system e-faktur
3 października

Kurs: Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego
6, 10, 13, 20, 25, 26, 27 października

Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Uchwała Budżetowa na 2023 rok. Aspekty praktyczne
11 października

Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2022/2023 r. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnych RIO i NIK
21 października

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Procedury pilne/awaryjne w zamówieniach publicznych. Strategia postępowania, przykłady i praktyczne podpowiedzi
17-18 października

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DROGI, TRANSPORT
Kurs: Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami
3, 4, 5 października

Kurs: Przeprowadzanie inwestycji budowlanych
3, 4, 5 października

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA
Analiza finansowo-ekonomiczna spółek komunalnych
3–4 października

Kurs: Specjalista ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12, 13, 14 października

SPRAWY OBYWATELSKIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
27 października

OŚWIATA
Rozliczenia finansowe miedzy gminami za wychowanie przedszkolne – sprawnie i skutecznie
11 października

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE
Praktyczne prowadzenie rejestru instytucji kultury i ksiąg rejestrowych – szkolenie stacjonarne w Warszawie
17 października

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE
Działalność domów pomocy społecznej w kontekście ustawy o pomocy społecznej i o ochronie zdrowia psychicznego
18 października

WYBRANE SZKOLENIA WYJAZDOWE

Nowa klasyfikacja budżetowa. Nowe zasady klasyfikowania wydatków i dochodów w związku
z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy. Moc wsteczna klasyfikacji budżetowej

Wrocław, 5 października, 24 października

Przełomowe zmiany w awansie zawodowym, w procedurze oceny pracy oraz w zatrudnianiu nauczycieli - wchodzące w roku szkolnym 2022/2023
Opole, 6 października

Najnowszy stan prawny ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Warsztaty praktyczne
Warszawa, 6-7 października

Więcej informacji o naszych szkoleniach