Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego, lider Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego ze środków EOG, poszukuje osoby na stanowisko Specjalista / Specjalistka ds. finansowych.

Charakterystyka stanowiska:

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Active Citizens Fund – Regional) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Jego celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w zakresie przestrzegania praw człowieka, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienia grup zagrożonych wykluczeniem.

Specjalista / Specjalistka ds. finansowych to osoba odpowiedzialna za sprawozdawczość finansową i monitoring finansowy oraz bezpośredni kontakt z grantobiorcami w kwestiach rozliczeń w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. 

Podczas realizacji Programu przewidywane jest przyznanie ok. 475 grantów, jak również inne działania o charakterze międzynarodowym. Program jest realizowany od października 2020 r. do grudnia 2024 r. 

Szczegółowe informacje o Programie dostępne na stronie:
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/ 

Zakres zadań:

 • kontrola realizacji założeń budżetowych na poziomie dofinansowanych projektów w ramach Programu;
 • analiza dokumentów finansowych wymaganych do podpisania umów z realizatorami projektów;
 • kontrola okresowych i końcowych raportów finansowych z dofinansowanych projektów;
 • opracowywanie zestawień finansowych do raportów dla donorów (elektroniczny system wewnętrzny i system donorów);
 • doradztwo finansowe na etapie składania wniosków i realizacji projektów - ścisła współpraca z konsultantami regionalnymi;
 • monitorowanie finansowe realizowanych projektów;
 • współpraca przy zewnętrznych audytach i kontrolach; 
 • identyfikowanie nieprawidłowości o charakterze finansowym w realizacji dofinansowanych projektów i proponowanie działań zapobiegawczych i naprawczych; 
 • ścisła współpraca z zespołem zarządzającym Programem, w tym w szczególności z kierowniczką finansową Programu oraz główną księgową FRDL według zasad obowiązujących w Fundacji;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (kierunki społeczne lub finansowe);
 • udokumentowane doświadczenie w budżetowaniu, prowadzeniu sprawozdawczości finansowej i/lub zarządzaniu finansowym projektami o wartości przekraczającej 150 tys. PLN;
 • podstawowa znajomość obowiązujących zasad rachunkowości;
 • udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji projektowej do kontroli i audytu;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (praca w elektronicznym systemie sprawozdawczym, kontakty robocze w języku angielskim);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej;
 • zaangażowanie, zdolności analityczne, rzetelność, samodzielność.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, w tym w szczególności przy projektach grantodawczych;
 • prawo jazdy kat. B;

 

Oferujemy/Zapewniamy:

 • umowę o pracę na czas określony, w tym 3-miesięczny okres próbny;
 • praca o charakterze hybrydowym w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (praca zdalna łączona z pracą w biurze w Warszawie);
 • stabilność zatrudnienia w instytucji o ugruntowanej pozycji w środowisku pozarządowych i samorządowym;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia własnych kompetencji w środowisku krajowym i międzynarodowym;
 • pracę w zaangażowanym zespole na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV (wraz z poniższą zgodą o możliwości przetwarzania danych w celach rekrutacyjnych) oraz krótkiego listu motywacyjnego na adres: kadry@frdl.org.pl

Na aplikacje czekamy do 31 października 2021 roku. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami oraz do wcześniejszego zakończenia rekrutacji, w przypadku wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, lub przedłużenia procesu rekrutacji.

Prosimy o zawarcie w CV zgody na przetwarzanie danych następującej treści:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji i niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, na stanowisko Specjalista ds. finansowych Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.”

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna