Jeśli masz nie mniej niż 15 i nie więcej niż 29 lat, interesuje Cię Małopolskie dziedzictwo i chcesz rozwijać takie kompetencje społeczne jak np. umiejętność pracy w zespole czy wypowiadanie się publiczne – zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Młodzież solidarna z dziedzictwem”!

 

Program „Młodzież solidarna z dziedzictwem” ma na celu rozwój kompetencji społecznych ułatwiających młodym osobom wejście na rynek pracy poprzez edukację o dziedzictwie Małopolski. W ramach programu powstanie 8 dwudziestoosobowych grup, które będą uczestniczyły w warsztatach o szerokiej tematyce. Warsztaty z cyklu „Rozgryźć dziedzictwo” pomogą uczestnikom znaleźć odpowiedź na pytania: czym jest dziedzictwo i jak je rozpoznać, czym jest dziedzictwo polskie, regionalne i lokalne oraz jakie są zagrożenia dla dziedzictwa wspólnot lokalnych. Ponadto podczas spotkań uczestnicy poruszą takie tematy jak: problemy społeczne związane z brakiem dbałości o dziedzictwo, solidarność międzypokoleniowa w ramach lokalnego dziedzictwa, wolontariat a dziedzictwo, pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom ubogim jako dziedzictwo społeczne. Na kończenie tej części programu, młodzież będzie miała za zadanie zgromadzić materiały dotyczące dziedzictwa swojej najbliższej okolicy (zdjęć, dokumentów, przedmiotów, itp.), które posłużą jak baza do realizacji projektu w ramach drugiej części programu. Podczas warsztatów „Jak porwać tłumy dla dziedzictwa” uczestnicy opracują zebrane materiały i przedstawią społecznościom lokalnym wyniki swojej pracy w postaci filmiku, prezentacji multimedialnej, scenariusza działań z lokalną społecznością, wydarzenia lub gry. Ponadto program przewiduje realizację warsztatu „Trening liderów dziedzictwa” oraz „Szkolenia pod hejnałem”. Podczas warsztatów uczestnicy nie tylko zdobędą wiedzę o polskiej kulturze ale również rozwiną swoje umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej, asertywnej komunikacji, konstruktywnej krytyki, negocjowania i motywowania.

 

Projekty uczestników przygotowane w ramach programu „Młodzież solidarna z dziedzictwem” będą upowszechniane na portalu internetowym, który powstanie w projekcie, a także, we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury, będą prezentowane w społecznościom lokalnym. Program skierowany jest do osób uczących się/pracujących/mieszkających na terenie Województwa Małopolskiego, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Program realizowany jest przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie i finansowany w ramach programu POWER 2014-2020, 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Udział jest bezpłatny.

 

Więcej informacji na stronie: http://mistia.org.pl/power-1-4-mlodziez-solidarna-z-dziedzictwem/