Z wielkim żalem żegnamy śp. Danutę Regulską, dobrego ducha naszej Fundacji, gotową do pomocy w sprawach trudnych.

Z wyrazami głębokiego współczucia dla Joanny i Michała Regulskich oraz Ich Najbliższych w imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Jerzy Stępień i Cezary Trutkowski