W 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów do samorządu zapraszamy do udziału w akcji „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym”.

Samorządy lokalne tworzymy my wszyscy, jako obywatelki i obywatele naszych gmin, miast, powiatów i województw. Wybierając władze samorządowe powierzamy im istotną część odpowiedzialności za naszą „małą ojczyznę”. Świętowana w tym roku 30. rocznica pierwszych wolnych wyborów samorządowych to moment, w którym o samorządzie powinniśmy mówić, dyskutować i uczyć. Dlatego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przygotowała pakiet edukacyjny „Narodowa lekcja o samorządzie terytorialnym”. Pakiet ma na celu nie tylko propagowanie idei samorządności terytorialnej, ale przede wszystkim wyposażenie młodzieży w rzetelną wiedzę dotyczącą samorządności i tym samym kształcenie świadomych, aktywnych obywateli.

Zachęcamy nauczycieli, edukatorów i animatorów do skorzystania z nieodpłatnego pakietu edukacyjnego „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym” i przeprowadzenia na ich podstawie lekcji, warsztatów lub zajęć, również online, 27 maja 2020 – w dniu, w którym przypada 30. rocznica pierwszych wolnych wyborów do samorządów.

Pakiet edukacyjny zawiera sześć scenariuszy, które dotyczą praktycznego wymiaru samorządności terytorialnej, czyli finansów samorządów i podziału kompetencji między samorząd a władze centralne oraz roli samorządu w systemie edukacji, ochrony środowiska czy planowaniu przestrzeni. Oddzielny scenariusz poświęciliśmy partycypacji społecznej, czyli metodom współdecydowania przez obywatelki i obywateli o kluczowych sprawach ich „małych ojczyzn”. Treści scenariuszy lekcyjnych stanowią twórcze rozwinięcie podstawy programowej. Bogaty wybór ciekawych źródeł (wykresy, formularze, teksty, krótkie fragmenty aktów prawnych, gry, filmy) pozwoli uatrakcyjnić zajęcia.  

Zgłoś swoje wydarzenie do Akcji: http://roksamorzadnosci.pl/zglos-projekt/

Pakiet edukacyjny „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym” przygotowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest dostępny bezpłatnie: http://roksamorzadnosci.pl/material/narodowa-lekcja-o-samorzadzie-terytorialnym/