Mając świadomość skali wyzwań  dla zarządzania finansami samorządowymi w 2021 roku i wynikających z nich wielu zadań skarbników, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajowa Rada Forów Skarbników JST przy merytorycznym wsparciu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, postanowiły zgromadzić w jednej, tym razem wirtualnej przestrzeni doświadczonych ekspertów, służących radą samorządom zmagającym z finansowymi skutkami pandemii.

Wśród naszych gości znaleźli się przedstawiciele strony rządowej, którzy wezmą udział w debacie otwierającej kongres. Będą nimi, odpowiadający w Radzie Ministrów za tematykę samorządu terytorialnego, Minister - Członek Rady Ministrów Michał Cieślak, który objął Kongres Patronatem Honorowym oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Sebastian Skuza, doświadczony praktyk finansów publicznych, autor lub współautor ok. 170 publikacji w zakresie finansów publicznych, rynku kapitałowego, bankowości i stabilności finansowej.

Aktywny udział w wydarzeniach kongresowych wezmą także członkowie Krajowej Rady RIO, partnera merytorycznego Kongresu. W panelach udział wezmą Mirosław Legutko, Prezes RIO Kraków, Przewodniczący KR RIO, Grzegorz Czarnocki, Prezes RIO Opole, Zastępca Przewodniczącego KR RIO, który omówi kwestie kształtowania opłat w gospodarce odpadami. Luiza Budner-Iwanicka, Prezes RIO w Gdańsku, Zastępca Przewodniczącego KR RIO przedstawi w specjalnym wystąpieniu raport Regionalnych Izb Obrachunkowych na temat stanu finansów samorządu, a także weźmie udział w panelu dotyczącym finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Praktycznych wskazówek dotyczących rozwiązywania aktualnych problemów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej udzieli Lucyna Hanus, Prezesa RIO we Wrocławiu. Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w RIO w Kielcach Damian Grzelka opowie o odpowiedzialności finansowej skarbników za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Spotkania kongresowe to także okazja do wysłuchania uznanych naukowców, zajmujących się tematyką samorządową. Prof. Leonard Etel, profesor nauk prawnych i specjalista w zakresie prawa podatkowego i finansowego, autor wielu publikacji traktujących o polityce podatkowej, przedstawi, istotny w czasie pandemii, temat umarzania, odraczania i rozkładania na raty podatków lokalnych przez wójta, burmistrza (prezydenta). W debacie dotyczącej mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego, rozpoczynającej drugi dzień kongresu, udział weźmie prof. Paweł Swianiewicz, związany z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW, ekonomista i badacz samorządów, autor publikacji i ekspertyz dot. finansów samorządów w Polsce i wielu krajach Europy. 

Przedstawione Państwu nazwiska to tylko część wybitnych prelegentów, których udało nam się zaprosić do udziału w Kongresie. Wierzymy, że zbliżający się wielkimi krokami III Krajowy Kongres Forów Skarbników stanie się realnym wsparciem dla samorządów, borykających się z wieloma problemami, w tym negatywnymi skutkami finansowymi pandemii COVID-19.

Zapraszamy zainteresowanych samorządowców do udziału. Szczegóły wydarzenia na stronie www.kongresskarbnikow.pl