11 lutego odbyło się kolejne spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP. Tematem spotkania była "Obsługa klienta o szczególnych potrzebach: osoby z niepełnosprawnością słuchu w kontakcie z Urzędem/Instytucją".

Uczestnicy Forum rozmawiali na temat obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Podczas spotkania przeanalizowaliśmy raz jeszcze wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie objętym przedmiotem zajęć. Następnie w szczegółowy sposób omawialiśmy potrzeby i bariery osób z niepełnosprawności słuchu oraz prawidłowe sposoby obsługi tych osób. 

Podczas spotkania omówilśmy następujące punkty agendy:

1. Podstawy prawne
2. Głusi nie gęsi i swój język mają 
3. Co zrobić gdy przychodzi Głuchy do urzędu 
4. Tłumacz PJM Online podczas obsługi osobistej 
5. Wymagania dotyczące dostępności stron internetowych w praktyce 
6. Tłumacz PJM Online na stronie www 
7. Wymagania dotyczące dostępności treści na przykładzie filmów tłumaczonych na PJM (MP), praktycznej stronie przygotowania treści – w tym materiałów video tak żeby były w pełni dostępne. 
8. Rola tłumacza Polskiego Języka Migowego 

Spotkanie prowadzili Paweł Potakowski (migam.org) i Marek Pietras (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).

Więcej informacji o Forum