Rozpoczął się pierwszy nabór wniosków w konkursie na małe granty w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”. Maksymalna wysokość grantów może wynieść do 20 tyś. euro.

Wśród obszarów tematycznych, których mogą dotyczyć zgłaszane projekty są ochrona i promowanie wartości unijnych, praworządności, Karty Praw Podstawowych a także działania rzecznicze, strażnicze czy budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod adresem https://bb.frdl.pl/male-granty/.

Małe granty w wysokości od 10 tyś. do 20 tyś. euro przyznawane będą na projekty trwające od 6 do 12 miesięcy. Łączne dofinansowanie w jednym naborze to 400 tyś. euro. Wnioski składać można do 6 grudnia. Drugi nabór wniosków zostanie ogłoszony w I kwartale 2024 roku.

Zapraszamy do udziału i śledzenia Facebooka i strony internetowej projektu, gdzie poinformujemy o darmowych szkoleniach i webinarach, które pomogą przygotować projekt i prawidłowo złożyć wniosek.

Projekt "Building Bridges – Civic Capital in Local Communities" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest operatorem projektu.