Zapraszamy do obejrzenia nagrania z debaty „30 lat samorządności terytorialnej – doświadczenie i przyszłość”, która odbyła się 27 maja, w rocznicę pierwszych wyborów do samorządu!

Trzydzieści lat sprawnego funkcjonowania samorządu terytorialnego to jeden z największych sukcesów III Rzeczpospolitej. W tym jubileuszowym 2020 roku warto nie tylko świętować, ale także rozmawiać o tym, co przyniosła nam samorządność w Polsce, co można było zrobić lepiej, a co może stanowić wyzwanie w przyszłości.

„Samorządy terytorialne stały się w Polsce twierdzą praworządności”, „samorządy są naszą ostoją we wspólnocie europejskiej”, „poprzez samorządy ludzie tworzą niezwykle silną tkankę społeczną na poziomie lokalnym” – takie opinie padały podczas debaty zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego na 30-lecie pierwszych wolnych wyborów do samorządu. W spotkaniu prowadzonym przez Cezarego Trutkowskiego pod hasłem „30 lat samorządności terytorialnej – doświadczenie i przyszłość” udział wzięli: Adam Bodnar (Rzecznik Praw Obywatelskich), Jerzy Buzek (były Premier RP), Elżbieta Polak (Marszałek Województwa Lubuskiego), Jerzy Stępień (były prezes Trybunału Konstytucyjnego), Paweł Swianiewicz (ekonomista z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW) i Krzysztof Żuk (Prezydent Lublina).

Zapraszamy do obejrzenia nagrania!