Wypełnij krótki formularz, aby otrzymywać najważniejsze informacje o Programie, takie jak start rejestracji na konferencję otwierającą lub ogłoszenie konkursu grantowego.

Od 1 września realizujemy Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Dzięki Programowi organizacje pozarządowe w partnerstwie z samorządem lokalnym, biblioteką, domem kultury czy firmą prywatną będą mogły ubiegać się o granty na projekty wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ochronę praw człowieka i budowanie różnorodności społecznej.

Chcemy, aby Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny mógł wspierać wszystkie społeczności - zarówno te małe, jak i duże. Budujemy bazę kontaktów, która pomoże nam dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorczyń i odbiorców.

Zachęcamy do wypełnienia formularza, dzięki któremu Twój adres mailowy znajdzie się na liście mailingowej Programu. W ten sposób wszystkie informacje dotyczące naszych działań będą trafiały wprost do Twojej skrzynki.

Przekaż tę informację swoim partnerom, znajomym aktywistkom i aktywistom, a zwłaszcza mediom lokalnym - wszystkim, którzy mogą być zainteresowani informacjami o Programie.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla DemokracjiFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program finansowany jest z Funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Więcej informacji o Programie: https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny