Na dobry początek Nowego 2021 Roku mamy dla Państwa kolejną propozycję szkoleń i kursów online!

Proponowane szkolenia dotyczą różnorodnych tematów niezwykle przydatnych w codziennej pracy jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych.

W bogatej ofercie poruszane będą zagadnienia z zakresu nowelizacji prawa zamówień publicznych. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo zamówień. To nie jest kolejna nowelizacja, a zbiór całkowicie nowych przepisów! To największe zmiany w historii zamówień publicznych.

Natomiast blok szkoleń skierowanych do działów finansowych będzie koncentrował się na zamknięciu roku, sprawozdawczości budżetowej, podatku VAT, podatków i opłat lokalnych oraz wydatków rozliczanych w projektach UE.

Koordynatorów dostępności zapraszamy na kursy i szkolenia, na których zostaną omówione obowiązki jst i jednostek podległych dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym z zakresu tworzenia raportu dostępności.

Czas pandemii spowodował konieczność pracy zdalnej, stąd na spotkaniach poświęconym sprawom kadrowym, omawiać będziemy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w 2021 r. po zmianach z uwzględnieniem stanowisk urzędów oraz dokumentacji związanej z pracą zdalną. Zachęcamy również do udziału w szkoleniu z radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Kontynuujemy tematykę wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, zmian z planowaniu finansowym oraz finansowania oświaty samorządowej.

Szczegółowo będą omawiane bieżące problemy przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

W przypadku udziału w większej liczbie szkoleń proponujemy atrakcyjne pakiety: 5, 10 szkoleń lub wersję nieograniczonego dostępu. Aby poznać szczegóły prosimy o kontakt ze znajdującym się w Państwa województwie Ośrodkiem Regionalnym FRDL.

Zapraszamy do zapoznania się ze styczniowym katalogiem szkoleń.