Webinaria odbędą się w ramach Programu USAID „Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE), realizowanego przez Global Communities i finansowanego przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

Cykl webinariów składa się z dwóch części:

Część 1 (18.04.2023): Rola i kompetencje głównych instytucji europejskich w kształtowaniu polityki spójności, fundusze unii europejskiej i ich przeznaczenie na bazie doświadczeń krajów członkowskich UE.

Część 2 (27.04.2023): Generalne zasady udzielania wsparcia ze środków UE i zarządzanie projektami.

W trakcie webinariów przekażemy podstawowe informacje o mechanizmie dystrybucji programów pomocowych Unii Europejskiej. Chcemy, aby doświadczenia krajów członkowskich UE były wykorzystywane również przez ukraińskie samorządy do stopniowego przygotowywania się do lepszego pozyskiwania środków europejskich.

Najważniejsze cele webinariów:

  • poznanie nie tylko możliwości, ale również obowiązków związanych z aplikowaniem o środki europejskie,
  • spojrzenie na rozwój własnej wspólnoty samorządowej przez pryzmat wyzwań, jakie stawia sobie Unia Europejska – co umożliwi w przyszłości odpowiednie organizowanie pracy ukraińskich JST,
  • wybór priorytetów rozwojowych spójnych z priorytetami polityk europejskich,
  • samodzielna ocena podstawowych kryteriów aplikacyjnych.

W ramach cyklu zaprezentowane zostaną również generalne zasady zarządzania projektami unijnymi na przykładzie doświadczeń krajów członkowskich UE. Webinaria przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników ukraińskich JST.

Webinaria zostaną przeprowadzone przez polskich ekspertów – Wojciecha Odzimka i Magdalenę Szczudło - posiadających zarówno wiedzę, jak i wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu o fundusze UE oraz w zarządzaniu realizacją projektów unijnych.

CZĘŚĆ 1: ROLA I KOMPETENCJE GŁÓWNYCH INSTYTUCJI EUROPEJSKICH W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI SPÓJNOŚCI, FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ I ICH PRZEZNACZENIE NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE

Termin i czas: 18 kwietnia 2023 r., godz. 10:00 (planowany czas trwania webinarium - 2,5 h).

Miejsce transmisji: DOBRE Facebook

CZĘŚĆ 2: GENERALNE ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA ZE ŚRODKÓW UE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Termin i czas: 27 kwietnia 2023 r., godz. 10:00 (planowany czas trwania webinarium - 2,5 h).

Miejsce transmisji: DOBRE Facebook

Webinary odbywać się będą w języku ukraińskim.

Program Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE to dziewięcioletni projekt finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities.

Więcej o projekcie