Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych które rusza przy FRDL. Forum będzie platformą współpracy i integracji pracowników pełniących funkcję koordynatora ds. dostępności spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach on-line, konferencjach, kongresach czy sesjach wyjazdowych.

Będzie to pierwsze forum o charakterze ogólnopolskim, działające przy Fundacji, które od początku działalności będzie realizowało spotkania Forum w formule on-line.

Inspiracją do utworzenia Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych są działające od wielu lat liczne fora działające przy Ośrodkach FRDL, a także prośby Koordynatorów ds. dostępności, uczestniczących w spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez FRDL.

Pierwsze spotkanie inaugurujące działalność Forum kierowane do jego członków pt. „Weryfikacja planów zapewnienia dostępności oraz raport o stanie dostępności” zostało zaplanowane 12 lutego 2021 r. Szczegóły dotyczące jego organizacji znajdują się TUTAJ.

Zapraszamy do zrzeszenia się w ramach Forum!