1 000 obywateli Europy po raz czwarty oceni przedsięwzięcia z obszaru polityk publicznych, które wpływają na rozwój demokracji. Innowacyjne projekty mogą być nominowane przez obywateli i zgłaszane przez polityków online do 15 lipca 2020 r.

W corocznym konkursie organizowanym przez Instytut Innowacji Politycznych z siedzibą główną w Wiedniu biorą udział projekty z całej Europy. Inicjatywa ma służyć popularyzacji najciekawszych i najbardziej efektywnych przedsięwzięć, które rozwiązują konkretne problemy społeczności – miast, regionów, państw. Jej celem jest także stworzenie sieci kontaktów między politykami z różnych krajów, których wspólną cechą jest nowoczesne, wykraczające poza schematy, podejście do polityki i chęć modernizacji systemu tradycyjnych partii i aktywności publicznej.

– Obywatele w całej Europie martwią się o stan demokracji – zauważa Edward Strasser, założyciel i dyrektor generalny Instytutu Innowacji Politycznych, organizator konkursu. – Nagrody za innowacyjność w polityce pomagają na dwa sposoby. Po pierwsze, znajdują projekty polityczne, które faktycznie działają, a tym samym mogą służyć jako przykłady dobrych praktyk dla innych. Po drugie, obywatele mogą przyczynić się do poprawy sytuacji politycznej, stając się jurorami i ustawiając nową jakość w polityce – dodaje.

Innowacyjne projekty mogą być nominowane przez obywateli i zgłaszane przez polityków online do 15 lipca 2020 r. Przedsięwzięcia z obszaru polityk publicznych, które wpływają na rozwój demokracji oceni 1000 Europejczyków z 47 krajów akredytowanych przy Radzie Europy. Do jury można się zgłaszać do 31 lipca 2020.

W tym roku, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby, do konkursu wprowadzono nowe kategorie w zakresie cyfryzacji, rozwoju regionalnego i edukacji. Można również zgłaszać projekty w dotychczas istniejących kategoriach: demokracja, prawa człowieka, społeczność lokalna, ekologia, gospodarka i jakość życia. Do października 2020 roku obywatelskie Jury oceni wszystkie zgłoszone projekty i wybierze 90 finalistów (10 projektów z 9 kategorii) oraz po jednym zwycięskim projekcie w każdej z nich.

3 grudnia 2020 r. wszyscy finaliści zostaną zaproszeni do Berlina, aby zaprezentować swoje projekty. W międzynarodowej konferencji pod patronatem Prezydenta Miasta wezmą udział samorządowcy, politycy, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, uczelni i mediów z całej Europy. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone podczas wieczoru galowego z udziałem ponad 500 gości.

Sekretariat konkursu Innovation in Politics Award w tym roku prowadzi Fundacja Centrum im. Profesora Bronisława Geremka. Zachęcamy do udziału.