Samorządy lokalne to my – obywatelki i obywatele naszych gmin, miast, powiatów i województw. Świętujmy rocznicę pierwszych wolnych wyborów do samorządów przez cały rok!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zachęca nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów, animatorów i działaczy społecznych do skorzystania z bezpłatnego pakietu edukacyjnego „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym”. Celem przygotowania pakietu było nie tylko propagowanie idei samorządności terytorialnej, ale przede wszystkim wyposażenie młodzieży w rzetelną wiedzę dotyczącą samorządności i tym samym kształcenie świadomych, aktywnych obywateli.

Pakiet edukacyjny zawiera sześć scenariuszy, które dotyczą praktycznego wymiaru samorządności terytorialnej, czyli finansów samorządów i podziału kompetencji między samorząd a władze centralne. Ponad to poruszają temat roli samorządu w systemie edukacji, ochrony środowiska, planowaniu przestrzeni. Oddzielny scenariusz poświęciliśmy partycypacji społecznej, czyli metodom współdecydowania przez obywatelki i obywateli o kluczowych sprawach ich „małych ojczyzn”. Bogaty wybór ciekawych źródeł (wykresy, formularze, teksty, krótkie fragmenty aktów prawnych, gry, filmy) pozwoli uatrakcyjnić zajęcia i stanowi świetny punkt wyjścia do debat i dyskusji na ważne tematy dla społeczności lokalnych.

UWAGA! Teraz do pakietu dołączamy również scenariusz bonusowy – „Samorządność w szkole i w środowisku lokalnym” autorstwa Andrzeja Perego. Celem tego scenariusza jest rozwój społeczności uczniów, oparty w dużej mierze na budowaniu kapitału społecznego rozumianego jako relacje, które rodzą się na gruncie wzajemnego zaufania. Uczniowie będą mogli przyjrzeć się obowiązującym zasadom współpracy oraz przeanalizować określone prawa w celu wypracowania nowej jakości współpracy opartej na zaufaniu, akceptacji różnorodności i gotowości do rozwoju.

Scenariusz zajęć „Samorządność w szkole i w środowisku lokalnym” – jest dostępny tutaj.