W związku z epidemią w porozumieniu z Radą Europy wydłużamy termin zgłoszeń do znaku ELoGE do 30 września br.

Europejski Znak Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (European Label of Governance Excellence – w skrócie ELoGE) opiera się na ocenie spełniania przez zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy. Urzędy, które chcą otrzymać certyfikat, muszą same ocenić swoje dokonania, zweryfikować działania w odniesieniu do szczegółowo określonych standardów, przeprowadzić badania wśród mieszkańców, radnych i urzędników, oraz zorganizować spotkania z mieszkańcami, podczas których zaprezentują wyniki samooceny.

Do końca września tego roku planowaliśmy przyznać certyfikaty ELoGE w ramach II edycji tego znaku w Polsce. W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego zdecydowaliśmy, w porozumieniu z Radą Europy, o wydłużeniu realizacji tegorocznej edycji. Wymogi metodologiczne Znaku – konieczność przeprowadzenia badań wśród mieszkańców, publiczna prezentacja wyników samooceny – mogą okazać się zbyt trudne lub wręcz niemożliwe do spełnienia w najbliższych miesiącach. Bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w rzetelne wykonanie kroków niezbędnych do uzyskania ELoGE jest dla nas niezwykle ważne. Dlatego przesuwamy termin zgłoszeń do 30 września br., a realizacji badań, samooceny i prezentacji – do końca roku.

Mamy nadzieję, że te terminy nie ulegną zmianom, a obecne ich przedłużenie umożliwi uczestnictwo tym jednostkom samorządu terytorialnego, które z powodu epidemii powstrzymywały się przed zgłoszeniem swojego udziału w staraniach o znak ELoGE.