Zapraszamy na Maraton Innowacji!

Podczas dwudniowego maratonu projektowania będziemy wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania dla wyzwań związanych z wykluczeniem społecznym – adresowanych do osób starszych, niepełnosprawnych, samodzielnych rodziców, osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady karne, bezdomnych, długotrwale bezrobotnych oraz wielu innych, którzy wymagają wsparcia, aby dobrze funkcjonować w społeczeństwie.  

Maraton bazował będzie na metodzie Design Thinking, która pozwala na tworzenie innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Moderatorzy pomogą uczestnikom usystematyzować wiedzę, przejść przez proces projektowania innowacji i stworzyć prototyp produktu, usługi lub rozwiązania z zakresu włączenia społecznego, które następnie zostanie ocenione przez Jury.  

Pomysły wygenerowane w trakcie Maratonu, mogą zostać zgłoszone do Inkubatora Włączenia Społecznego i uzyskać grant w wysokości do 100 000 zł! 

KIEDY?
25-26 LUTEGO 2021
GODZ. 10:00-14:00
ONLINE

DLA KOGO?

  • Dla każdego kto ma ochotę, potrzebę lub pomysł jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu lub włączać społecznie,
  • Dla uczestników indywidualnych i drużyn – liczących od 3 do 5 osób

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby wziąć udział w Maratonie należy pobrać formularz zgłoszenia dostępnego na stronie https://www.rops.krakow.pl/.../maraton-innowacji-25... oraz odesłać podpisany (skan/zdjęcie) na adres iws@rops.krakow.pl do 20 lutego 2021 do północy.

Więcej informacji na temat Maratonu oraz Inkubatora Włączenia Społecznego znajduje się na stronie www.rops.krakow.pl (zakładka Inkubator Włączenia Społecznego). 

Maraton Innowacji organizowany jest w ramach Projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” realizowanego przez partnerstwo: Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 4.1 Innowacje Społeczne.