Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami szkoleń w lutym.

Poniżej polecane, wybrane zagadnienia. Pełna oferta dostępna jest w zakładce SZKOLENIA.

Zachęcamy również do skorzystania z naszej promocji - pakiety szkoleniowe 2023.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA
Strona Biuletyn Informacji Publicznej, dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych - 13 lutego

Postępowanie administracyjne dla początkujących – szkolenie stacjonarne w Łodzi - 22 lutego

KADRY, PRAWO PRACY, PŁACE
Autozapis w Pracowniczych Planach Kapitałowych - 2 lutego

Kurs Specjalista ds. kadrowych w jednostce samorządu terytorialnego - 20-22 lutego

RADNI, BIURA RADY 
Działalność biura rady gminy (powiatu) w praktyce funkcjonowania JST. Aktualne problemy i wyzwania - 9 lutego

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
Kurs Specjalista ds. finansów publicznych - 22, 23, 24 lutego

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w jst i jej jednostkach podległych z uwzględnieniem środków z różnych źródeł m. in. Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych itp. - 27 lutego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia publiczne: najważniejsze sprawy w świetle aktualnego orzecznictwa - 27-28 lutego

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DROGI, TRANSPORT
Postępowania w sprawie renty planistycznej i opłat adiacenckich na tle najnowszego orzecznictwa - 6 lutego

Książka Obiektu Budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa budowlanego, w tym c-KOB, zajęcia praktyczne - 16 lutego

Partycypacja społeczna w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle zmian ustawowych - 27 lutego

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA
Okresowa weryfikacja dochodów najemców lokali mieszkalnych - 2 lutego

Obowiązki JST w zakresie ochrony powietrza - 16 lutego

Przygotowanie i weryfikowanie sprawozdań o odpadach komunalnych za rok 2022 - 17 lutego

SPRAWY OBYWATELSKIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Aktualności w zakresie stałego rejestru wyborców przed wyborami w 2023 r. - 14 lutego

Zasady wydawania zaświadczeń i udostępniania danych z rejestrów ludności – RM, RZC, Rejestru PESEL, RDO, kopert dowodowych - po zmianach w 2022 - i planowanych zmianach w 2023 roku - 17 lutego

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE
„Akcja bilans 2022” w instytucjach kultury - 23 lutego

WSZYSTKIE SZKOLENIA FRDL