Na czele Rankingu Gmin Małopolski opracowanego przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Urzędem Statystycznym w Krakowie znalazła się gmina Zielonki. Drugie miejsce przypadło Niepołomicom, a trzecie - Wielkiej Wsi.

Celem rankingu jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. Intencją pomysłodawców rankingu było wprowadzenie do publicznej debaty zasady oceny samorządów przy pomocy kwantyfikowalnych wskaźników ilościowych. Wyniki przeprowadzonych analiz stanowią punkt wyjścia w dyskusjach dotyczących jakości zarządzania lokalnego, jak i strategicznych kierunków rozwoju regionów.

W ramach Rankingu Gmin Małopolski ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Miejsce w rankingu to syntetyczny wynik kilkunastu wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w Małopolsce. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. W porównaniu do poprzedniej edycji rankingu, w tym roku przyjęto kilka nowych wskaźników, które lepiej oddają ocenę jakości życia. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny w Krakowie.

Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. W tegorocznym zestawieniu na podium znalazły się gminy: Zielonki, Niepołomice i Wielka Wieś.

Pełne wyniki można znaleźć TUTAJ.

Jako podkreśla Wojciech Odzimek, wicedyrektor FRDL MISTiA, „wyniki rankingu dotyczą roku 2019, a więc okresu kiedy nie zmagaliśmy się z globalną pandemią COVID-19. Koronawirus nie miał wtedy jeszcze wpływu na naszą rzeczywistość, w tym na wskaźniki jakie osiągały gminy. Wydaje się, że rok 2020 będzie zupełnie nieprzewidywalny pod kątem rankingu, oczywiście głównie ze względu na problemy gospodarcze i społeczne, które spowodował koronawirus. Przekonamy się o tym dopiero pod koniec przyszłego roku, kiedy dane za 2020 rok będą w pełni dostępne”.

O rankingu i zmianach, jakich możemy spodziewać się w przyszłym roku, można posłuchać w wywiadzie z Wojciechem Odzimkiem na antenie Radia Kraków