Tematyka dotycząca statusu prawnego pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w jednostkach samorządu terytorialnego zaliczana się do kręgu fundamentalnych zadań publicznych lokalnej administracji. Ze względu na zakres kompetencji tego podmiotu oraz szczególny charakter techniczny profesji pełnomocnika ochrony nie każdy kandydat aplikujący na wymienione stanowisko pracy spełnia wymagane kryteria podmiotowe i osobowościowe. Zmysł analityczny, wizja taktyczna oraz sprawność w podejmowaniu decyzji są podstawowymi elementami predyspozycji w wykonywaniu obowiązków służbowych przez pełnomocnika ochrony. Więcej w komentarzu dr Mariusza Paradowskiego.