Szacuje się, że na orbitach okołoziemskich zamieszczonych jest ponad 5000 satelitów o przeznaczeniu wojskowym oraz cywilnym – ich funkcjonalność wyraża się w świadczeniu tzw. usług satelitarnych, które są już dostępne także dla samorządów.
Zakres potencjalnego wykorzystania usług satelitarnych w JST jest szeroki i dotyczy m.in.

  • monitorowania procesów środowiskowych i identyfikacji ewentualnych zagrożeń (powodziowych, pożarowych, ruchów mas ziemi i tzw. osuwisk np. na terenach poprzemysłowych, pogórniczych), 
  • planowania przestrzennego, np. w zakresie monitorowania procesów urbanizacyjnych, a także przeciwdziałania niekontrolowanej suburbanizacji,
  • kontroli stanu technicznego infrastruktury drogowej, szynowej, a nawet podziemnych rurociągów i wodociągów.

Wrocław i Gdańsk już wykorzystują obrazowanie satelitarne w wymiarze podatku od nieruchomości – z dobrym rezultatem dla swoich budżetów! 

Autor analizy, dr hab. Jakub H. Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego postuluje utworzenie przy strukturach metropolitalnych nowych jednostek funkcjonalnych.