Raport Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego za rok 2022

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 86

ROK PUBLIKACJI: 2023

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDLOpracowanie: Andrzej Jaroszkiewicz

Projekt graficzny: Żaneta Pulkowska

Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

ul. Edwarda Jelinka 6

01-646 Warszawa

Warszawa 2023